Wzory zaproszeń dla gości, straży, księdza, władz

Zaproszenie to wypowiedź w formie pisanej lub ustnej, która ma zachęcić adresata do wzięcia udziału w organizowanej uroczystości. Język zaproszenia powinien być prosty i zrozumiały. Należy unikać wyszukanych zwrotów, gdyż to powoduje kłopoty ze zrozumieniem  tekstu.

 

Zaproszenia generalnie dzieli się na dwa rodzaje:

oficjalne (konferencje, ważne wydarzenia kulturalne, państwowe itd.)

nieoficjalne (urodziny, imieniny itp.)

W tym przypadku będziemy tworzyć zaproszenie oficjalne, ponieważ będzie nie tylko dotyczyło wydarzenia kulturalnego jakim jest święto plonów, ale także rangi zapraszanych gości (przedstawicieli władz, prezesów lub komendantów straż pożarnych czy kapłanów).

 

ELEMENTY DOBREGO ZAPROSZENIA

 

1. Adresat (osoba lub osoby, do których kierowane jest zaproszenie)

2. Organizator (osoba, która zaprasza na wydarzenie)

3. Okazja (w jakim celu zapraszamy)

4. Czas (dokładną godzinę, dzień, miesiąc i rok)

5. Określenia miejsca wydarzenia

6. Formy grzecznościowe (Szanowna Pani, Szanowny Panie, Z poważaniem)

*W takim przypadku jak dożynki, najczęściej w zaproszeniu umieszcza się również scenariusz przebiegu całego wydarzenia.

 

PRZYKŁADOWE ZAPROSZENIE

 

Burmistrz (…) oraz Gminny Ośrodek Kultury w (…)

zapraszają

Szanownego Pan/Szanowną Pani (…) na

Dożynki w Gminie/Powiecie/Województwie (…)

Które odbędą się w niedzielę 24 sierpnia 2014 roku o godzinie 14.00 w (…)

 Z poważaniem Burmistrz (…)