Wiersze i piosenki na święto żniw

Piosenki, przyśpiewki i wiersze o tematyce dożynkowej są obecne w tradycji od dawna. Bez nich nie wyobrażano sobie obrzędów dożynkowych. Część z nich można usłyszeć właśnie podczas święta żniw, kiedy to w czasie swoich występów zespoły prezentują taki repertuar. Oto kilka z nich:

OTWÓRZCIE WROTA

Otwórzcie wrota i bramy – bis
Wieniec ze złota składamy – bis

W tym wieńcu zboże i słońce – bis
I nasze serca gorące – bis

Nie lada ten wian nie lada – bis
Bo go uwiła gromada – bis

Gromada wian ten przynosi – bis
By każdy chleba miał dosyć – bis

 

ZAWOŁANIE ŻNIWNE

Zawołanie żniwne ucichło na polu,
Serce raźniej bije – bis
Gdy zboże w zapolu .

Hejże muzykanty nie żałujcie smyka,
Niech para za parą – bis
W oberku umyka.

Nie żałować potu, czas żniwnego wiana,
Jak tańczyć to tańczyć – bis
Do samego rana.

 

PLON NIESIEMY PLON

Plon niesiemy plon, plon ze wszystkich stron,
Żeby dobrze polowało po sto korcy z kopy dało,
Plon niesiemy plon, plon ze wszystkich stron.

Plon niesiemy plon z (nazwa miejscowości) stron,
Już nie szumi złote pole, już pszenica jest w stodole
Plon niesiemy plon z (nazwa miejscowości) stron.

Plon niesiemy plon, urodziwy plon,
Słońce się uśmiecha z nieba, że nie zbraknie u nas chleba
Plon niesiemy plon, urodziwy plon.

Plon niesiemy plon w nasz rodzinny dom,
Plon składają nasze ręce, szczery plon i szczere serce,
Plon niesiemy plon w nasz rodzinny dom.

Plon niesiemy plon, w gospodarza dom,
Chleba bochen dziś niesiemy z (nazwa miejscowości) naszej ziemi
Plon niesiemy plon, w gospodarza dom.

 

SZUMIĄ POLA

Szumią zbożem szumią, (nazwa miejscowości) pola,
A na nich pracują ludzie w pocie czoła.

Przebiegały żniwa, szybko w naszej stronie,
Bo mamy w naszej wsi dobre gospodynie.

Mało śpią po nocach, w cieniu nie siadają,
Póki zbóż w dziesiątki nie poustawiają.

Kędy spojrzeć w koło , wszędzie pusto w polach,
Urodzaje piękne wszystkie są w stodołach.

Znak to nieomylny, nie wszędzie się zdarzy,
W (nazwa miejscowości) mamy dobrych gospodarzy.