Przemówienie gospodarza lub starosty

Przemówienie jest trudną formą wypowiedzi pisemnej. Zmusza ona wygłaszającego do publicznego wystąpienia, co oczywiście jest ogromnie stresującą sytuacją.Przemówienia dzielimy na wiele typów.

Ze względu na okoliczności przemowy wyróżniamy:
– ślubne,
– żałobne,
– jubileuszowe,
– firmowe,
– powitalne,
– prezentacyjne.

Ze względu na ton wypowiedzi wyróżniamy:
– oficjalne,
– emocjonalne,
– perswazyjne,
– informacyjne.

Mowy specjalne:
– sądowe (przemowa oskarżyciela),
– polityczne (expose ministra)
– religijne (kazania).
Podstawowymi elementami każdego dobrego przemówienia są:
– temat
– treść
– adresat
– cel wypowiedzi
– okazja wygłaszania przemówienia


ZASADY DOBREGO PRZEMÓWIENIA

1. Wybierz do kogo będzie skierowana wypowiedź i z jakiej okazji będziesz ją wygłaszał. Od tego zależy również jego forma, ale najczęstszą bywa ona oficjalna.

2. Na początku swojej przemowy zwróć się do adresata. Jest to dobre rozpoczęcie całej wypowiedzi.

3. Zwracaj się bezpośrednio do adresata, tak aby czuł że mówisz właśnie o nim i do niego.

4. Ważne jest, aby używać pewnych zabiegów, które charakteryzują przemówienie:
– pytania retoryczne, ( pytanie, na które stawiający je nie oczekuje odpowiedzi)
– zdania rozkazujące,
– porównania,
– metafory ( metafory nie należy rozumieć w sposób dosłowny, użyta w przemówieniu,  służy zaciekawieniu adresata)

5. Język, którego używasz nie powinien być potoczny, ponieważ ważne jest to, by przemówienie miało raczej formę oficjalną.

6. Pamiętaj, by twoje przemówienie nie trwało dłużej niż od 10 do 15 minut a jego forma była krótka i zwięzła. Dzięki temu bez trudy będziesz mógł zachować uwagę słuchaczy.

7. Jasno sprecyzuj, jaki jest cel twojego przemówienia (podziękowanie, prośba o coś, jakaś deklaracja).


PLAN PRZEMÓWIENIA

– Powitanie – („Szanowni Państwo!”)
– Wprowadzenie – krótkie przedstawienie mówcy oraz zarysowanie tematu – („Chciałbym dziś podjąć bardzo ważny temat…”).
– Rozwinięcie
– Podsumowanie – zebrane wszystkich argumentów i krótkie podsumowanie rozważań.
– Podziękowanie –  podziękowanie za uwagę i pożegnanie ze słuchaczami („Bardzo dziękuję za uwagę”).