Święto plonów gminne, powiatowe, wojewódzkie

W Polsce tradycja święta żniw trwa już od czasu pierwszych Słowian, kiedy to czcili obrzędami zakończenie zbiorów i prac polowych. Obrzynki wypadały więc w jedną z wrześniowych niedziel po zakończeniu całego roku pracy. Słowianie wierzyli, że dokładna data przypada na 23 września, w trakcie równonocy jesiennej.

Do dawnych zwyczajów należało przede wszystkim uplecenie wieńca dożynkowego, od którego zaczynało się świętowanie. Na szczęście zachowały się jeszcze pozostałości po Polskiej kulturze ludowej, są to między innymi przyśpiewki kobiet, które właśnie podczas wicia wieńca opowiadały legendy i przypowieści związane z życiem na wsi oraz z panującymi tam zwyczajami.

W tym dniu nie tylko dbano o to aby ubrać się odświętnie, ale również przystrajano całą wieś wraz z domami. Dekorowano wszystko z największą starannością, szczególną uwagę przywiązywano do miejsc kultu. Ozdoby ze słomy przy kapliczkach , dekoracje z kwiatów w kościołach miały zrobić wrażenie na przybyłych gościach.

Obecnie wygląda to nieco inaczej. By dobrze zaplanować takie przedsięwzięcie tworzy się specjalnie na tą okazję scenariusz, tak aby każdy gość, który otrzyma dożynkowe zaproszenie mógł zapoznać się z harmonogramem uroczystości. Podczas święta plonów obowiązkowym punktem jest przemówienie wójta lub burmistrza.

Oprócz tego na scenie możemy oglądać występy kapel i zespołów ludowych. Dożynki są wspaniałą okazją, aby cała rodzina mogła się dobrze bawić. Dzieci poznają swoją kulturę i tradycję a starsi mogą przypomnieć sobie własne czasy dzieciństwa.